1. Servis odstraní vady vedené objednavatelem v popisu závady
2. Konečnou cenu za opravu se majitel zavazuje uhradit hotově při přebírání provedené opravy; předběžná cena opravy může být navýšena max. o 15% bez souhlasu objednavatele.
3. Pokud není oprava na přání majitele lustru provedena, majitel se zavazuje uhradit servisem vyčíslené účelně vynaložené prostředky spojené s takovou zakázkou..
4. Podpisem na objednávce opravy majitel potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.
5. Pokud nebude oprava vyzvednuta do 24 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí objednavateli, propadá bez nároků do komisního prodeje ve prospěch firmy.
6. Firma účtuje po 30ti dnech od dokončení opravy skladné 7 Kč denně. Za každý lustr.

Hodinová sazba: 300,- Kč